Social media

 

Onze wijkagent

Mijn naam is Jeroen Campagne. Ik ben vanaf 1993 als politieagent werkzaam. Ik ben mijn politie carrière begonnen bij de politie regio Utrecht. In 2003 ben ik in Fryslân komen werken. Sinds 2009 ben ik wijkagent in Dokkum. Als wijkagent ben ik mede verantwoordelijk voor de veiligheid en leefbaarheid binnen de verschillende wijken, uiteraard als het gaat over politiezaken in onze stad. Ik werk als wijkagent samen met verschillende ketenpartners, zoals de gemeente, sociaalteam, woningbouw, wijkraden en burgers.

Natuurlijk kunnen wij als politie niet zonder de hulp van de burger, U dus.Heeft u informatie voor de politie dan kunt u ons bereiken via 0900-8844. Ook kunt u mij via dit nummer of via de email bereiken. Mijn e-mailadres is: jeroen.campagne@friesland.politie.nl Ook kunt u mij volgen via Twitter: @jeroencampagne

Voor spoedeisende zaken, o.a. ernstige verkeersongevallen, inbraken heterdaad, winkeldiefstallen en vernielingen heterdaad kunt u bellen met 112. Heeft u informatie maar wilt u liever anoniem blijven dan kunt u contact opnemen met “Meld misdaad anoniem” 0800-7000."

Politie | Noord Nederland | Friesland | basisteam Noordoost Friesland
Bezoekadres: Parklaan 2, 9103 SP DOKKUM
Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl