Social media

 

Ledenvergadering - 25 maart 2019

03/25/2019 20:00
Europe/Amsterdam

Ledenvergadering Wijkraad Jantjeszeepolder

Koffiezaal "De Rank"(voorheen De Ark), Op de Keppels 1

25 maart 2019   -  Aanvang 20.00 uur

Agenda staat vermeld op de nieuwsbrief dd 15 maart

 

Agenda:

1.  Opening

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

3.  Vaststelling Notulenen ledenvergadering 2018
     Vaststelling Jaarverslag 2018

4.  Financieel Jarverslag 2018
     Bevindingen Kascommissie

5.  Wijkzaken: lopende zaken voor in de wijk

6.  Spreker: vertegenwoordiger Fryslân Hartveilig (nog niet bevestigd)

7.  Bestuurswissel:  Wie stelt zich beschikbaar

8.  Rondvraag en sluiting

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl