Social media

 

"Jantjeszeepolder Himmeldei" 28 maart 2015

HIMMELDEI?

Waarom zouden we daar nu aan meedoen?!?!

De landelijke opschoondag valt dit jaar op 28 maart en beleeft alweer de 13e editie. In het verlengde hiervan wordt in Friesland in veel gemeenten een “ Himmeldei” gehouden. De wijkraad Jantjeszeepolder heeft drie jaar geleden een “adoptieplan zwerfvuil” gemaakt. Hierin wordt onze wijk verdeeld in een aantal gebieden, waarbij elke buurtvereniging/straat gevraagd is een bepaald gebied te “adopteren”. Het doel van dit plan is enerzijds de wijk van zwerfvuil te ontdoen, anderzijds om een stukje bewustwording te creëren. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een schone leefomgeving, en met name de kinderen kunnen we hierin al vroeg coachen. Dit jaar neemt de wijkraad het initiatief tot een gezamenlijke himmeldei. Wij sluiten ons aan bij de landelijke dag. Aan elke bewoner van onze mooie wijk, jong en oud, dus de vraag mee te doen op zaterdag 28 maart aan de “Jantjeszeepolder Himmeldei” . De gemeente stelt containers, prikstokken, vuilniszakken e.d. beschikbaar. We moeten doorgeven hoeveel materiaal we nodig hebben, dus graag opgeven voor woensdag 25 maart.

                      HOE LANG DUURT HET VOORDAT AFVAL VERGAAT?

Wanneer?                Zaterdag 28 maart 2015 a.s.

Waar?                     Verzamelen bij Beukenlaan 24

Hoe laat?                 9.30 uur. De koffie/thee staat dan klaar! We verwachten uiterlijk 12.00 uur                                klaar te zijn. NB: kun je pas om 10.30 uur of heb je maar een klein uurtje                                  de tijd, je kunt op elk moment inhaken. Alle beetjes helpen!

Voor wie?                Jong en oud

Opgeven?               Ja graag! Voor 25 maart via de mail van de wijkraad                                                               (wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com) via je buurtvereniging of bij                                           Hennie Holwerda, Wilgenlaan 48

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl