Social media

 

Update werkzaamheden kruispunt Wilgenlaan - Weegbree

Bericht van Team Openbare Werken gemeente Dongeradeel:

Zoals al eerder gemeld, is er een holle ruimte aanwezig tussen de fundering van het asfaltpakket en het ondergelegen zandpakket. De oorzaak hiervan, rioollekkages, waren al verholpen.

Een ander probleem is de verdichting en draagkracht van het zandpakket onder de holle ruimte. Om deze verdichting en draagkracht toe te laten nemen, staan er nu pompen op het kruispunt: grondwater wordt van onderaf omhoog gepompt en wordt van bovenaf weer teruggevloeid. De verwachting is dat het zand hierdoor meer in elkaar drukt.

Zodra het zand voldoende is verdicht, worden de pompen verwijderd. Vervolgens zijn wij van plan de dan aanwezige holle ruimte te gaan vullen. Wanneer dit gereed is, wordt het opengebroken gedeelte dichtgestraat en wordt de weg weer vrijgegeven. De planning is als volgt:

    - volgende week maandag (8 september) worden de pompen verwijderd

    - in de loop van volgende week of anders de week erop wordt de holle ruimte gevuld

    - zo snel mogelijk daarna wordt het opengebroken deel dicht gestraat

Zodra wij er zeker van zijn dat de klinkerverharding niet meer zakt, worden de klinkers vervangen door asfalt, dit is naar verwachting in 2015.

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl