Social media

 

Wijkraad bedankt Wytse Pyt de Jager

Hennie Holwerda bedankt Wytse Pyt de Jager namens de wijkraad voor zijn bijdrage aan de vormgeving van de nieuwe website. De vernieuwde website werd in april gelanceerd. De grote voordelen zijn de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast biedt deze website de wijkraad vele mogelijkheden om de bewoners van de wijk te informeren. Wytse Pyt de Jager zal ook in de toekomst ondersteuning blijven bieden waar nodig. De wijkraad is erg blij met de inbreng van Wytse Pyt de Jager en heeft hem in het zonnetje gezet met een bloemetje en een dinerbon! 

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl