Social media

 

Wijkraad bedankt Folkert Jensma

Wiebe de Haan bedankt Folkert Jensma voor zijn jarenlange inzet als secretaris van het bestuur van de wijkraad. Omdat Folkert zijn gezond momenteel al zijn energie vraagt, neemt hij afscheid van het bestuur. In een dankwoord uit het bestuur haar waardering voor Folkert zijn enorme toewijding. Folkert wordt bedankt voor de prettige samenwerking!

 

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl