Social media

 

Gemeentewurk

Afval

In onze wijk is de ophaaldag van het afval de MAANDAG

Zie voor de maandagen zwart en groen op de AFVALKALENDER

 

Wat kunt u hier doorgeven?

Bij het Meldpunt openbare ruimte kunt u terecht met een opmerking of vraag over het onderhoud van de openbare ruimte en over de inzameling van uw huishoudelijk afval in de gemeente Dongeradeel.

Ziet u bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, een omgewaaide boom, een omvergereden paaltje of een mankement aan een speeltoestel? Heeft u een melding over zwerfafval, een kapotte straatlantaarn of overhangend groen? Is er een probleem met het gemeentelijke riool of heeft u een onveilige (verkeers)situatie geconstateerd? Al deze zaken kunt u doorgeven aan het Meldpunt openbare ruimte.
 

Melding doorgeven

U kunt uw melding doorgeven
1. Via het digitale meldingsformulier
2. Telefonisch via telefoonnummer 140519 

website Gemeentewurk:
https://www.dongeradeel.nl/portal/belangrijke-adressen_3545/

of email: info@ddfk.nl

        

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl