Social media

 

WMO & Welzijn

De Wmo staat voor ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ en zorgt ervoor dat iedereen 
mee kan doen in de samenleving. Heeft u moeite om mee te doen in de samenleving 
of loopt u thuis tegen problemen aan? Zijn er bovendien geen mensen in uw omgeving 
waar u een beroep op kunt doen? Dan kunt u terecht bij de ‘Meitinker’ (meedenker) in 
onze wijk.

De Meitinker helpt u bij het vinden van een oplossing. Als eerste kijkt de Meitinker nogmaals samen met u of er toch nog mensen zijn waar u beroep op kunt doen (buren, familie, vrienden of andere vrijwilligers). Om hulp vragen kan moeilijk zijn, maar veel mensen willen best 
helpen. Daarom: Durf te vragen!

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling
specialist: Silvie Schreiber
mienskipswurker: Francien Bekius

U kunt bellen voor het maken van een afspraak (telefoon 140519) of contact opnemen via de mail (wijwerkensamen@dandon.nl). De Meitinker komt dan bij u langs. Een bezoek aan het gemeentehuis is niet nodig. 

Flyer 'Meitinker'

http://www.noordoostzorgt.nl

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl