Social media

 

Zorgtaken naar de gemeente

De rijksoverheid draagt drie belangrijke taken over aan de gemeenten, vanuit de gedachte dat de gemeenten zaken doeltreffender kunnen organiseren omdat zij de inwoners beter kennen.
De gemeenten Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Schiermonnikoog geven hierover regelmatig gezamenlijk een nieuwsbrief uit. Hier vindt u de nieuwsbrief van maart. Voor eerdere nieuwsbrieven en meer informatie over de sociale transities kunt u terecht op de website www.noordoostzorgt.nl

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl