Social media

 

Brief gemeente over werkzaamheden Wilgenlaan

Kruispunt Wilgenlaan met Jasmijn.
Tijdens de asfaltwerkzaamheden vorig jaar trad er rondom de inspectieput een verzakking op. Rioolinspecties maakten duidelijk dat er een kleine lekkage aanwezig is in de riolering vlak naast de inspectieput. Gepoogd is om door middel van injecteren de lekkage te verhelpen; hiervoor was het noodzakelijk asfalt te verwijderen. Deze methode van repareren is jammerlijk mislukt. Wij laten ons nader informeren op welke wijze de lekkage nu op de meest economisch voordelige manier kan worden verholpen. Zodra de lekkage is verholpen, geven wij eerst de (onder)grond tijd om te zakken. Zodra de ondergrond stabiel is, worden de betonklinkers verwijderd en wordt er weer nieuw asfalt aangebracht.

Kruispunt Wilgenlaan met Koningvaren / Wilgenlaan
Eind januari is het deksel van de rioolput op hoogte gebracht. Hiervoor was het noodzakelijk om wat asfalt te verwijderen. Toen bleek dat er holle ruimte aanwezig is onder het asfalt. Dit is ontstaan door lekkages in een rioolstreng vlak naast de inspectieput. Eind april zijn de lekkages gedicht door middel van de buizen aan de binnenkant te repareren. Ter plaatse van het verwijderde asfalt is het gat opgevuld met zand; dit moet eerst een tijdje gaan zetten. Echter aan de kant van Weegbree zit nog steeds een holle ruimte onder de slakkenfundering van het asfalt en beschikt het zand tussen de holle ruimte en de rioolbuis over te weinig verdichting. Wij laten ons nu adviseren over hoe we dit het beste op kunnen lossen, bij voorkeur door niet meer asfalt op te breken. Zolang het voor de veiligheid noodzakelijk is, houden wij de verkeersmaatregelen in stand. Hierbij zijn wij van mening dat het verkeer om het werkvak heen kan blijven rijden, het is immers ook een 30 km/uur zone. Zodra al het grondwerk gereed is en de grond voldoende gezet, wordt ook hier weer asfalt aangebracht.

Dat de problemen langer duren dan wellicht nodig lijkt, heeft dan ook te maken dan de feitelijke oorzaken van de problemen zich onder de grond / het asfalt bevinden; daardoor is het vinden van de oorzaak, omvang van het probleem en goede oplossing complex.

Tot slot willen wij meegeven dat wij ons best doen de overlast te beperken en wij binnen afzienbare tijd beide knelpunten willen oplossen, maar dat veiligheid en betrouwbaarheid van de weg- en rioolconstructie vooraan staan.

Ik vertrouw erop jullie zo voldoende te hebben geinformeerd.

Mei freonlike groetnis,
Thijs Berger, Team Openbare Werken

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl