Social media

 

Samenstelling wijkraad

Samenstelling wijkraad:

voorzitter Henk Brouwer Meidoorn 12 tel. 250099
secretaris Dorien Hamstra Elzenlaan 9 tel. 785091
penningmeester Wiebe de Haan Beukenlaan 24 tel. 297166
algemeen lid Hennie Holwerda-Meekma Wilgenlaan 48 tel. 320949
algemeen lid Jacqueline Holwerda Elzenlaan 107 tel. 850370

Algemeen emailadres wijkraad: wijkraadjantjeszeepolder@gmail.com

 

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

logo

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl