Social media

 

Welkom op de website van Jantjeszeepolder

Jantjeszeepolder is een heerlijke wijk om in te wonen! En dat houden wij graag zo. Als vrijwilligersorganisatie behartigt Wijkraad Jantjeszeepolder daarom de belangen van de bewoners en maken wij ons sterk voor de leefbaarheid in de wijk.
Via deze website houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in en om de Jantjeszeepolder.

Wilt u uw steentje bijdragen? Laat het ons weten!

Programma wegenonderhoud Dongeradeel 2018

Geacht bestuur,

hierbij informeren wij u over het programma groot wegenonderhoud 2018 in de gemeente Dongeradeel.

Onderverdeling onderhoud.

Het wegenonderhoud is geknipt in 2 delen: onderhoud aan asfalt en onderhoud aan bestratingen. Per onderdeel zijn een onderhoudslijst en een overzichtstekening of detailtekeningen toegevoegd aan deze email. Per onderdeel is / wordt een bestek opgesteld. Het is dus mogelijk dat er verschillende aannemers worden gecontracteerd.

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

Jaarvergadering 6 maart 2018

Op de komende jaarvergadering zal het onderwerp BUURKRACHT op de agenda komen.
Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. Voor de toekomst van onze
planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal. Toch komt het er vaak niet van..
Uit onderzoek blijkt dat als een buurt of wijk de krachten bundelt, het wél lukt om
besparingsmaatregelen van de grond te tillen. De wijkraad Jantjeszeepolder is benieuwd of
wijkbewoners deze uitdaging aan willen gaan. Het doel: energie (en geld!) besparen door

24 maart 2018 Landelijke Opschoondag

Een belangrijk moment, waar we nu al ontzettend naar uitkijken. Tijdens de Landelijke Opschoondag komt namelijk alles samen waar wij ons als Supporters van Schoon sterk voor maken: samenwerken voor een schonere buurt én voor meer bewustzijn rondom zwerfafval. Hoe meer Supporters zich laten zien deze dag, hoe groter het effect. Meld dus snel je actie aan!

BOA 's actief in Jantjeszeepolder

Onlangs zijn in onze wijk bewoners bekeurd omdat de auto (gedeeltelijk) op de stoep geparkeerd stond. Wees gewaarschuwd!

Burendag 26 september 2015

Zaterdag 26 september 2015 is het landelijke Burendag. Volgens de initiatiefnemers worden buurten leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Dit idee spreekt ook de Wijkraad Jantjeszeepolder aan. Daarom doen wij dit jaar voor het eerst mee. Vanaf 10 uur staat de koffie, thee en limonade klaar! Wij hopen dat alle bewoners van de Jantjeszeepolder, jong en oud, langskomen om met elkaar kennis te maken. Daarnaast horen wij als vertegenwoordigers van de Jantjeszeepolder graag van jullie wat er leeft.

Enquete/Onderzoek naar voorzieningen in Noordoost Friesland

Minder inwoners, meer ouderen, minder jongeren, minder huishoudens

 

De samenwerkende gemeenten in Noordoost Fryslân en de provincie doen onderzoek naar voorzieningen in de regio en vragen inwoners om mee te denken.

 

Wijkraad bedankt Wytse Pyt de Jager

Wijkraad bedankt Folkert Jensma

Wiebe de Haan bedankt Folkert Jensma voor zijn jarenlange inzet als secretaris van het bestuur van de wijkraad. Omdat Folkert zijn gezond momenteel al zijn energie vraagt, neemt hij afscheid van het bestuur. In een dankwoord uit het bestuur haar waardering voor Folkert zijn enorme toewijding. Folkert wordt bedankt voor de prettige samenwerking!

Grasbakken alleen voor gras

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl