Social media

 

Welkom op de website van Jantjeszeepolder

Jantjeszeepolder is een heerlijke wijk om in te wonen! En dat houden wij graag zo. Als vrijwilligersorganisatie behartigt Wijkraad Jantjeszeepolder daarom de belangen van de bewoners en maken wij ons sterk voor de leefbaarheid in de wijk.
Via deze website houden wij u op de hoogte van de gebeurtenissen in en om de Jantjeszeepolder.

Wilt u uw steentje bijdragen? Laat het ons weten!

Inzamelingsactie Kerstbomen (5-1-'19)

01/05/2019
Europe/Amsterdam

Op zaterdag 5 januari 2019 kunnen kerstbomen tussen 10.00-11.00 weer worden ingeleverd op de kruising Einekoer/Parklaan.
Voor elke ingeleverde boom krijg je 1 lootje en 1 waardebon van € 0,50.
De waardebonnen kunnen tot 1 februari 2019 worden ingeleverd bij de vestigingen van Blokker in Dokkum en Kollum, bij Pijnacker in Ferwert en bij Top1Toys in Kollum.

Programma wegenonderhoud Dongeradeel 2018

Geacht bestuur,

hierbij informeren wij u over het programma groot wegenonderhoud 2018 in de gemeente Dongeradeel.

Onderverdeling onderhoud.

Het wegenonderhoud is geknipt in 2 delen: onderhoud aan asfalt en onderhoud aan bestratingen. Per onderdeel zijn een onderhoudslijst en een overzichtstekening of detailtekeningen toegevoegd aan deze email. Per onderdeel is / wordt een bestek opgesteld. Het is dus mogelijk dat er verschillende aannemers worden gecontracteerd.

Hoe is dit programma tot stand gekomen?

Jaarvergadering 6 maart 2018

Op de komende jaarvergadering zal het onderwerp BUURKRACHT op de agenda komen.
Energie besparen is goed voor het milieu en de portemonnee. Voor de toekomst van onze
planeet. En dus voor onze kinderen. Dat willen we allemaal. Toch komt het er vaak niet van..
Uit onderzoek blijkt dat als een buurt of wijk de krachten bundelt, het wél lukt om
besparingsmaatregelen van de grond te tillen. De wijkraad Jantjeszeepolder is benieuwd of
wijkbewoners deze uitdaging aan willen gaan. Het doel: energie (en geld!) besparen door

BOA 's actief in Jantjeszeepolder

Onlangs zijn in onze wijk bewoners bekeurd omdat de auto (gedeeltelijk) op de stoep geparkeerd stond. Wees gewaarschuwd!

Grasbakken alleen voor gras

In het zomerseizoen plaats de gemeente Dongeradeel op verschillende plaatsen in de gemeente grasbakken. De grasbakken zijn een extra service voor huishoudens waarvan de GFT container in het maaiseizoen aan de krappe kant is. Daarnaast zijn de grasbakken in het leven geroepen om te kunnen besparen op de verwerkingskosten van gras. Wanneer gras in de GFT container terechtkomt zijn de verwerkingskosten voor de gemeente circa 60 euro/per ton. Bij een aparte verwerking zijn de kosten beduidend lager. Inmiddels zijn de grasbakken weer geplaatst en wordt er goed gebruik van gemaakt.

Agenda
  • No upcoming events available
WMO Dongeradeel

Team Jantjeszeepolder:
meitinker: Coby Dijksma & Tjik Flameling

specialist: Silvie Schreiber

mienskipswurker: Francien Bekius

telefoon 140519
wijwerkensamen@dandon.nl